top of page

Hierna vindt u de gebruiksvoorwaarden voor onze website WWW.BOBOLI-WAREGEM.BE
Bij Boboli Waregem willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk
verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Boboli stelt en nemen uw rechten dan ook
heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden
willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien
er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs om ons hiervan op de hoogte te brengen.

De website www.boboli-waregem.be is eigendom van de Boboli BVBA met zetel te 8790
Waregem, Stormestraat 102 KBO en BTW BE.0477.461.318.
Gegevens onderneming :


Artikel 1: Algemene bepalingen
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling
die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Het plaatsen
van een bestelling via de webwinkel van Boboli BVBA houdt in dat de Klant deze Voorwaarden
geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met
uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden
uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Boboli
BVBA aanvaard zijn.
Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u
deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke
vertegenwoordiger.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door
de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.
Indien levering-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart
vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet
inbegrepen zijn in de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de
recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval
uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed
na. Boboli BVBA behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het
bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.


Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie
onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in
het aanbod binden Boboli BVBA niet. Boboli BVBA is wat de juistheid en volledigheid van de
aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Boboli BVBA is in geen
geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Boboli BVBA heeft het
recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft
de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de
gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de
aankoop bevestigt, gaat Boboli BVBA er van uit dat de Klant van de aankoop afziet.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid,
leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met
onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of
ingetrokken door Boboli BVBA. Boboli BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet
beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen
Voor elke van onderstaande betalingsmogelijkheden heeft de Klant een kaartlezer/digipas
nodig. Gelieve deze bij de hand te houden.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen : Maestro Bancontact, Belfius Direct
Net, ING Home’Pay en Bankoverschrijving. Goederen worden pas verstuurd nadat de betaling
geregistreerd is. Maestro (bancontact): Betalen met debetkaart is veilig. Dit gebeurt via een
SSL-beveiligde server die kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt.
De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat
afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Boboli BVBA.
Boboli BVBA is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige
tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of
overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst
De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend :
België gratis verzending vanaf 250 euro, onder de 250 euro bedraagt de verzendkost 5 euro.
Verzending naar andere landen is mogelijk mits verzendkost. Informatie te verkrijgen via e-mail
: info@boboli-waregem.be
Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het
mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt
u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld.
Deze verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd
of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd
De levering gebeurt door Bpost.
Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd binnen 7 werkdagen na
ontvangst van de bestelling op het adres zoals door de Klant bij de bestelling werd opgegeven.
De levertermijn is louter indicatief: het niet respecteren van de levertermijn kan geen
aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Boboli BVBA aangezien de
leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.
Het is mogelijk dat de Klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de
voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor
Boboli BVBA geen fout treft, vertraging oploopt. Indien Boboli BVBA niet levert binnen de
afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen de
dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft de Klant het recht van de aankoop af te zien en
terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de Klant onderweg is.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere
tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Boboli
BVBA. De Klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de
geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd,
en/of met een fout c.q beschadiging), dient de Klant dit onmiddellijk na aflevering van de
goederen schriftelijk te melden bij Boboli BVBA. De Klant dient vervolgens een verkeerd
geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan Boboli BVBA terug te sturen onder
vermelding van het gebrek.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem
aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van
de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Boboli
BVBA was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de
exclusieve eigendom van Boboli BVBA.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Boboli BVBA
te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen
leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht
Overeenkomstig artikel VI. 53 van het wetboek economisch recht, heeft de koper het recht zijn
online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de
levering van de producten. Er is geen retour wanneer het product en de verpakking niet meer
in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden
documentatie, garantiebewijzen, gifts en verpakkingsmaterialen dienen toe te worden gevoegd
bij de retourzending.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant de goederen
thuis ontvangen heeft.
Indien het product niet conform de voorwaarden van het retoursrecht is ontvangen dan wordt
het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke
verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen.
De koper is niet gerechtigd de producten waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug
te zenden.
Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende
gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres. Hierbij dient
de koper zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat Boboli BVBA de terugbetaling kan
uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen
nadat de producten op het retouradres werden ontvangen.
Retouradres:
BOBOLI BVBA
Stormestraat 102
8790 Wargem

Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel
voor producten aangekocht in de webshop.
De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde producten zijn voor rekening van
de koper. Indien de koper de aangekochte producten komt omruilen in de winkel van
Boboli BVBA, is dit gratis.
Producten moeten in de originele staat worden teruggebracht of teruggezonden, dit wil zeggen
ongedragen en onbeschadigd. Schoenen moeten in paar worden teruggebracht en alle
accessoires dienen mee te worden teruggebracht of teruggezonden. Ook het factuur en het
retourformulier moeten steeds worden toegevoegd.


Zullen in geen geval worden teruggenomen:
• gedragen schoenen of kledij
• schoenen met (licht) beschadigde zolen
• schoenen zonder oorspronkelijke verpakking
• schoenen waarvan toebehoren zoals zolen, veters, extra zakjes ontbreken
• schoenen die door verkeerd gebruik zijn beschadigd
• kledij die gebruikt werd
• kledij met een verbroken zegel
• kledij waarvan de oorspronkelijke verpakking werd beschadigd


Modelformulier voor het uitoefenen van het herroepingsrecht vind je hier:
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf


Boboli BVBA is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan
de verpakking of het product ontstaat.
Pas schoenen steeds op tapijt, dit voorkomt schade aan de zolen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Boboli BVBA, Stormestraat 102 8790
Waregem, info@boboli-waregem.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per
post of e-mail), op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de koper zijn mededeling betreffende zijn
uitoefening van het herroepingsrecht, onmiddellijk na ontvangst van de goederen, verzenden.
De Koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na
de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Boboli BVBA heeft
meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Boboli BVBA, Stormestraat 102 8790
Waregem. De koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14
kalenderdagen is verstreken.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt
Boboli BVBA zich het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te
eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de
goederen door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking
van de goederen vast te stellen.
Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. Boboli
BVBA kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van
de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug
te sturen.
De koper zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.


Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten
bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke
garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste
eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant
vooraf contact op te nemen met de Boboli BVBA klantendienst waarna de Klant het artikel op
zijn kosten terug dient te bezorgen aan Boboli BVBA.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Boboli BVBA zo snel mogelijk inlichten. In ieder
geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant
te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan
ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met
doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding,
aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander
abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop,
desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens
tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Boboli BVBA is bereikbaar via e-mail op info@boboli-waregem.be
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Boboli BVBA beschikt, is de Klant
ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en
zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.
Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling
verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Boboli BVBA zich het recht voor de niet (volledig)
betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Boboli BVBA respecteert de Belgische wet van 8
december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de
persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende
doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling,
versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en
ondertekende aanvraag aan Boboli BVBA, info@boboli-waregem.be gratis de schriftelijke
mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens
te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen
het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Boboli
BVBA, info@boboli-waregem.be
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven,
verhuren of verkopen aan derden.
Boboli BVBA houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke
pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op
info@boboli-waregem.be


Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van
uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een
machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van
uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de
help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct
kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit
op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere
bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Boboli BVBA om één van de in deze Voorwaarden
opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien
worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten
aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen
wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Boboli BVBA. Ingeval van tegenstrijdigheid,
primeren onderhavige Voorwaarden.
Boboli BVBA kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop
na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen
dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal
privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de
rechtbanken te arrondissement Kortrijk bevoegd.
Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken,
om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid
van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou
kunnen voortbestaan.

bottom of page