top of page

VERZENDING & RETOUR

 

VERZENDING
De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend :
België gratis verzending vanaf 250 euro, onder de 250 euro bedraagt de verzendkost 5 euro.
Verzending naar andere landen is mogelijk mits verzendkost. Informatie te verkrijgen via e-mail
: info@boboli-waregem.be
Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het
mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt
u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld.
Deze verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd
of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd
De levering gebeurt door Bpost.
Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd binnen 7 werkdagen na
ontvangst van de bestelling op het adres zoals door de Klant bij de bestelling werd opgegeven.
De levertermijn is louter indicatief: het niet respecteren van de levertermijn kan geen
aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Boboli BVBA aangezien de
leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.
Het is mogelijk dat de Klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de
voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor
Boboli BVBA geen fout treft, vertraging oploopt. Indien Boboli BVBA niet levert binnen de
afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen de
dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft de Klant het recht van de aankoop af te zien en
terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de Klant onderweg is.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere
tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Boboli
BVBA. De Klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de
geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd,
en/of met een fout c.q beschadiging), dient de Klant dit onmiddellijk na aflevering van de
goederen schriftelijk te melden bij Boboli BVBA. De Klant dient vervolgens een verkeerd
geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan Boboli BVBA terug te sturen onder
vermelding van het gebrek.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem
aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van
de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Boboli
BVBA was geboden.

 

RETOUR:
Overeenkomstig artikel VI. 53 van het wetboek economisch recht, heeft de koper het recht zijn
online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de
levering van de producten. Er is geen retour wanneer het product en de verpakking niet meer
in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden
documentatie, garantiebewijzen, gifts en verpakkingsmaterialen dienen toe te worden gevoegd
bij de retourzending.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant de goederen
thuis ontvangen heeft.
Indien het product niet conform de voorwaarden van het retoursrecht is ontvangen dan wordt
het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke
verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen.
De koper is niet gerechtigd de producten waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug
te zenden.
Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende
gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres. Hierbij dient
de koper zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat Boboli BVBA de terugbetaling kan
uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen
nadat de producten op het retouradres werden ontvangen.
Retouradres:
BOBOLI BVBA
Stormestraat 102
8790 Wargem

Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel
voor producten aangekocht in de webshop.
De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde producten zijn voor rekening van
de koper. Indien de koper de aangekochte producten komt omruilen in de winkel van
Boboli BVBA, is dit gratis.
Producten moeten in de originele staat worden teruggebracht of teruggezonden, dit wil zeggen
ongedragen en onbeschadigd. Schoenen moeten in paar worden teruggebracht en alle
accessoires dienen mee te worden teruggebracht of teruggezonden. Ook het factuur en het
retourformulier moeten steeds worden toegevoegd.


Zullen in geen geval worden teruggenomen:
• gedragen schoenen of kledij
• schoenen met (licht) beschadigde zolen
• schoenen zonder oorspronkelijke verpakking
• schoenen waarvan toebehoren zoals zolen, veters, extra zakjes ontbreken
• schoenen die door verkeerd gebruik zijn beschadigd
• kledij die gebruikt werd
• kledij met een verbroken zegel
• kledij waarvan de oorspronkelijke verpakking werd beschadigd


Modelformulier voor het uitoefenen van het herroepingsrecht vind je hier:
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf


Boboli BVBA is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan
de verpakking of het product ontstaat.
Pas schoenen steeds op tapijt, dit voorkomt schade aan de zolen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Boboli BVBA, Stormestraat 102 8790
Waregem, info@boboli-waregem.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per
post of e-mail), op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de koper zijn mededeling betreffende zijn
uitoefening van het herroepingsrecht, onmiddellijk na ontvangst van de goederen, verzenden.
De Koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na
de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Boboli BVBA heeft
meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Boboli BVBA, Stormestraat 102 8790
Waregem. De koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14
kalenderdagen is verstreken.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt
Boboli BVBA zich het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te
eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de
goederen door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking
van de goederen vast te stellen.
Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. Boboli
BVBA kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van
de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug
te sturen.
De koper zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.

bottom of page